"Pesan Untuk Kekuasaan yang Tidak Diridhoi Tuhan"

oleh : Iqbal Hanafi


Kesabaran rakyat sudah hampir meledak menjadi semacam aksi kemarahan rakyat. Berbarengan dengan itu tiada henti-hentinya protes dan pengaduan delegasi-delagasi rakyat ke DPR atau DPRD. Kita ketahui bersama bahwa jauh-jauh sebelumnya para mahasiswa telah melancarkan aksi-aksi peringatan, tapi ironinya, mereka ramai-ramai dijebloskan ke dalam tahanan subversif kemudian diadili dengan tuduhan penghinaan.

Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal ini pernah mengingatkan: "sejahat-jahatnya suatu penguasa negara ialah bila rakyat awam penghuni negara itu merasa terancam, kekurangan makanan, kutipan pungutan liar, penyiksaan sebelum pengadilan, penarikan pajak dengan hasil yang tidak seimbang."

Sementara itu ada petunjuk Nabi tentang kekuasaan yang diridhoi oleh Tuhan dengan sabdanya: "Bila Allah meridhoi suatu kekuasaan, maka kepada penguasa itu diberikan pembantu-pembantu yang saleh."

Apakah penguasa negeri kita tercinta ini terkena atau tidak dengan ayat-ayat peringatan Tuhan dan sabda Nabi tersebut di atas, kiranya tidak perlu lagi diuraikan, tetapi yang terpenting bagi kita bahwa kita bertanggung jawab dan wajib merubah sesuatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama